Tu jesteś > Strona Główna > Banki i Finanse > Polisa dla cudzoziemca w Polsce - schengeninsurance.pl


Polisa dla cudzoziemca w Polsce - schengeninsurance.pl

Polisy dla obco­kra­jow­ców speł­nia­jące wizowe wyma­ga­nia UE. Pomocne do lega­li­za­cji sta­łego pobytu oraz otrzy­ma­nia karty pobytu. Ubez­pie­cze­nie zdro­wotne dla cudzo­ziem­ców, któ­rzy pra­cują w Stre­fie Schen­gen. Ubez­pie­cze­nie do wizy kra­jo­wej na cały czas pobytu. Pole­camy ubez­pie­cze­nia dla stu­den­tów z zagra­nicy, w tym dok­to­ran­tów oraz semi­na­rzy­stów.  


Adres www: https://schengeninsurance.pl/

Data dodania 2022-01-14

Aktualności


2023-02-17 15:31:53

Coraz więcej firm decyduje się na przejście z tradycyjnego biura stacjonarnego na wirtualne. Wybór ten przynosi wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich pracowników. W artykule omówimy główne zalety zamiany tradycyjnego biura n...

Więcej

2023-02-17 12:10:30

Technologia obróbki skrawaniem CNC wprowadziła rewolucję w przemyśle, zapewniając szybsze, bardziej precyzyjne i bardziej wydajne wyniki. Aby skutecznie wykorzystać tę technologię w pracy, istnieje wiele szkoleń, które mogą pomóc w uzyskani...

Więcej

2023-02-02 13:54:23

Sprzedaż samochodu w skupie aut może być świetną opcją dla tych, którzy chcą uzyskać jak najwięcej ze swojego pojazdu. Dealerzy samochodowi mają zazwyczaj więcej kupujących, co oznacza, że możesz potencjalnie uzyskać więcej pieniędzy za swó...

Więcej