Tu jesteś > Strona Główna > Banki i Finanse > Polisa dla cudzoziemca w Polsce - schengeninsurance.pl


Polisa dla cudzoziemca w Polsce - schengeninsurance.pl

Polisy dla obco­kra­jow­ców speł­nia­jące wizowe wyma­ga­nia UE. Pomocne do lega­li­za­cji sta­łego pobytu oraz otrzy­ma­nia karty pobytu. Ubez­pie­cze­nie zdro­wotne dla cudzo­ziem­ców, któ­rzy pra­cują w Stre­fie Schen­gen. Ubez­pie­cze­nie do wizy kra­jo­wej na cały czas pobytu. Pole­camy ubez­pie­cze­nia dla stu­den­tów z zagra­nicy, w tym dok­to­ran­tów oraz semi­na­rzy­stów.  


Adres www: https://schengeninsurance.pl/

Data dodania 2022-01-14

Aktualności


2023-09-25 14:35:04

Sylwester jest idealnym czasem na odnowę oraz pełną regenerację. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zamiast hałaśliwych imprez sylwestrowych, wybiera relaksujące pobyty w SPA. Zrezygnujmy zatem ze zgiełku miejskiego świętowania z pompą...

Więcej

2023-09-19 12:26:53

 

Zdjęcia nie tylko w pewien sposób utrwalają chwile w obrazie, lecz także stanowią środkek przekazu, który może wywołać emocje i opowiedzieć unikalną historię. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pragnie tworzyć fotografie, które...

Więcej

2023-08-24 12:03:06

Rynek wynajmu nieruchomości w Polsce, a szczególnie w takim wielkim mieście jak Warszawa, jest niezwykle dynamiczny. Właściciele nieruchomości, chcący wynająć swoje mieszkania czy domy, stoją przed wieloma wyzwaniami. Pomoc specjalistów w t...

Więcej